Skontaktuj się z nami:
+ 0 801 400 300

Geodezja

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Policealnej Szkoły Zawodowej.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Technik geodeta 311104
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów; B.35.Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych; B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
Języki obce – nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Opis Kierunku:

Technik geodeta współdziała z inżynierem geodetą (o różnych specjalnościach) przy prowadzeniu prac geodezyjnych takich jak: pomiary astronomiczne, grawimetryczne, zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, pomiary sytuacyjne, wysokościowe i topograficzne, wykonywane metodami pomiaru bezpośredniego i metodami fotogrametrycznymi.

Praca: Główne zadania zawodowe technika geodety to wykonywanie prac w ośrodkach (składnicach) dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, opracowywanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej, wykonywanie różnorodnych prac w administracji geodezyjnej. Absolwent kierunku Geodezja może być zatrudniony w: urzędach miast i gmin -wydział geodezji, przedsiębiorstwach geodezyjnych państwowych i prywatnych, przedsiębiorstwach drogowych, przedsiębiorstwach ogólnobudowlanych, biurach projektowych.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby zaoferować najlepsze doświadczenia w Internecie. Poprzez kontynuowanie używania naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie.