Skontaktuj się z nami:
+ 0 801 400 300

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
Kwalifikacje: T.6. Sporządzanie potraw i napojów; T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji T.6. może uzyskać tytuł Kucharz. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

Czas trwania nauki: 2,5 roku, tj. 5 semestrów, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych AP Edukacja.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Technik żywienia i usług gastronomicznych planuje produkcję i ustala asortyment potraw, dokonuje oceny jakości półproduktów i wyrobów gotowych, potraw i napojów, pod kątem ich zgodności z przepisami kulinarnymi, nadzoruje przebieg procesów technologicznych zgodnie z normami, obowiązującymi recepturami i wymogami sanitarnymi, prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej i kalkulacje, obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne, organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów, pracę magazynu oraz organizuje i nadzoruje proces produkcyjny, często prowadzi własną placówkę gastronomiczną.

Praca: Technik żywienia i usług gastronomicznych będzie mógł pracować w firmach cateringowych, restauracjach, hotelach, własnej firmie świadczącej usługi gastronomiczne.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG - Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy zawodowy30
KPS – Kompetencje personalne i społeczne20
OMZ - Organizacja małych zespołów
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego
Towaroznawstwo żywności39
Podstawy żywienia i zasady higieny62
Technika w gastronomii46
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.6. Sporządzanie potraw i napojów
Przechowywanie żywności227
Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów228
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Planowanie i ocena żywienia65
Organizowanie produkcji gastronomicznej65
Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych65
RAZEM: 897
Ta strona wykorzystuje cookies, aby zaoferować najlepsze doświadczenia w Internecie. Poprzez kontynuowanie używania naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie.