Skontaktuj się z nami:
+ 0 801 400 300

Technik technologii żywności

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: technik technologii żywności 314403
Kwalifikacje: T.16.Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
oraz do wyboru zależnie od specjalizacji:
T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń;
T.3. Produkcja wyrobów piekarskich;
T.4.Produkcja wyrobów cukierniczych;
T.5.Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych;
T.18. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Kwalifikacja T.2. jest wspólna dla kierunków: Technik technologii żywności, Technik przetwórstwa mleczarskiego i Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji T.2. może uzyskać tytuł Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Po uzyskaniu kwalifikacji T.3. może uzyskać tytuł Piekarz, po uzyskaniu kwalifikacji T.4. może uzyskać tytuł Cukiernik a po uzyskaniu kwalifikacji T.5. może uzyskać tytuł Wędliniarz. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych AP Edukacja.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Technik technologii żywności zajmuje się opracowywaniem nowych produktów żywnościowych i technologii. Organizuje i nadzoruje proces produkcji produktów żywnościowych na powierzonym im odcinku produkcji. Może zajmować się również świadczeniem pomocy technicznej związanej z badaniami w zakresie nowoczesnych technik i technologii oraz opracowywaniem nowych asortymentów produktów żywnościowych.

Praca: firmy zajmujące się produkcją żywności, zakłady gastronomiczne

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 7 tygodni = 280 godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle spożywczym
20
PDG - Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy w przemyśle spożywczym30
KPS – Podstawy komunikacji społecznej20
OMZ - Organizacja pracy zespołu
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego
Podstawy technologii żywności57
Technika w przetwórstwie spożywczym100
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.2.
Surowce, materiały i dodatki do żywności141
Procesy produkcji wyrobów spożywczych141
Magazynowanie i ekspedycja141
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.3.
Magazynowanie surowców piekarskich141
Technologia produkcji piekarskiej141
Ocena jakości i ekspedycja pieczywa141
V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.4.
Magazynowanie surowców cukierniczych141
Technologia produkcji cukierniczej141
Dekorowanie, magazynowanie i ekspedycja141
VI. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.5.
Rozbiór i wykrawanie105
Magazynowanie i dystrybucja mięsa106
Produkcja przetwórcza106
Magazynowanie i dystrybucja przetworów106
VII. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.16.
Organizacja produkcji żywności55
Nadzór i monitoring produkcji żywności56
VIII. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.18.
Wstępna obróbka surowców rybnych141
Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów rybnych141
Przygotowywanie surowców oraz przetworów rybnych do dystrybucji i magazynowania141
RAZEM: ok. 801 godzin w zależności od wybranej specjalizacji
Ta strona wykorzystuje cookies, aby zaoferować najlepsze doświadczenia w Internecie. Poprzez kontynuowanie używania naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie.