Skontaktuj się z nami:
+ 0 801 400 300

Technik rolnik

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Technik rolnik 314207

Kwalifikacje: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej
R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji R.3. może uzyskać tytuł Rolnik. Nie jest wymagane wykształcenie średnie. Słuchacz po uzupełnieniu Kwalifikacji o R.6. może uzyskać tytuł Technik agrobiznesu.

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych AP Edukacja.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Technik  rolnik  kurs:

Kurs przez nas przygotowany nadaje uprawnienia do pracy rolniczej. Podczas opracowanego przez nas kursu, uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób prawidłowo – zgodnie z normami, prawami i etyką, prowadzić gospodarstwo rolne i hodować rośliny. Technik rolnictwa wykonuje wszelkie prace związane właśnie z roślinami i plonami. Dzięki wiedzy teoretycznej i praktycznym ćwiczeniom, po naszym kursie technik rolnictwa może zostać samodzielnym rolnikiem, dbającym o swoje gospodarstwo. Produkcja roślin wymaga nie lada umiejętności i wiedzy. Technik rolnictwa posiada szeroką wiedzę z zakresu biologii i geografii – sporo wie na temat ziemi i składników gleby. Technik rolnik organizuje i nadzoruje prace związane z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich. Kolejne zadania technika rolnika polegają na prowadzeniu dokumentacji dotyczącej produkcji, kalkulacji kosztów, jak i przyszłych planów zagospodarowania ziemi. Technik rolnik odpowiedzialny jest za wykonywanie i przeprowadzanie zabiegów agrotechnicznych, kontroli roślin, zwierząt, rozpoznania chorób lub szkodników zagrażających plonom.

Praca: Technik rolnik pracuje w gospodarstwach rolniczych – tych dużych, jak i małych, prywatnych.

 

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 8 tygodni = 320 godzin, szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą

Zajęcia indywidualne = 20 godzin jazdy
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG - Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy w przemyśle rolnym30
KPS – Kompetencje personalne i społeczne20
OMZ - Organizacja małych zespołów
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo – leśnego z ochroną środowiska
Przepisy ruchu drogowego kategorii T30
Podstawy rolnictwa40
Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie41
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej
Prowadzenie produkcji roślinnej141
Prowadzenie produkcji zwierzęcej141
Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie141
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
Organizowanie produkcji roślinnej65
Organizowanie produkcji zwierzęcej65
RAZEM:774
Ta strona wykorzystuje cookies, aby zaoferować najlepsze doświadczenia w Internecie. Poprzez kontynuowanie używania naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie.