Skontaktuj się z nami:
+ 0 801 400 300

Technik elektryk

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: technik elektryk 311303

Kwalifikacje:

E.7.Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych;
E.8.Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych;
E.24.Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji E.7. może uzyskać tytuł Elektromechanik, a po uzyskaniu kwalifikacji E.7. i E.8. może uzyskać tytuł Elektryk. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

Czas trwania nauki: 2,5 roku, tj. 5 semestrów, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych AP Edukacja.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Szkoła AP Edukacja zaprasza na specjalistyczny kurs zawodowy, który trwa 2,5 roku i pozwala uzyskać tytuł zawodowy technika elektryka. Kurs, jaki opracowaliśmy to profesjonalne przygotowanie do wykonywania zawodu technika elektryka. Osoba taka uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu systemów elektrycznych. Jest członkiem zespołu produkcyjnego i montażowego w zakładach produkujących urządzenia elektryczne, a także zajmuje się naprawą i utrzymaniem w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. Wykształcony technik elektryk często para się pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, świadczy usługi pomocy technicznej, a także wykonuje wszelkie zabezpieczenia instalacji i urządzeń elektrycznych przed uszkodzeniem. To bardzo odpowiedzialna i wymagająca praca, w której pomyłki mogą zakończyć się naprawdę tragicznymi skutkami. Technik elektryk diagnozuje elementy elektryczne i określa ich stan techniczny, dbając w ten sposób o bezpieczeństwo użytkowników danych obiektów i urządzeń.

Praca: Technik elektryk znajdzie zatrudnienie w licznych zakładach produkcyjnych, będzie mógł pracować w serwisie i przy naprawie urządzeń elektrycznych. Technicy elektrycy odpowiedzialni są również za wykonanie instalacji elektrycznych. W zależności od zajmowanego stanowiska pracy technicy elektrycy wykonują określony zakres obowiązków.

 

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy zawodowy30
KPS – Podstawy komunikacji społecznej20
OMZ - Organizacja małych zespołów
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno - elektronicznego
Technologia i materiałoznawstwo32
Pracownia pomiarów elektrycznych65
Podstawy elektrotechniki i elektroniki53
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.7.Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych147
Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych146
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.8.Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
Montaż instalacji elektrycznych114
Konserwacja instalacji elektrycznych114
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.24.Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych65
Eksploatacja instalacji elektrycznych65
RAZEM:911
Ta strona wykorzystuje cookies, aby zaoferować najlepsze doświadczenia w Internecie. Poprzez kontynuowanie używania naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie.