Skontaktuj się z nami:
+ 0 801 400 300

Technik architektury krajobrazu

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Technik architektury krajobrazu 314202

Kwalifikacje:

R. 21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu;
R. 22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych AP Edukacja.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do projektowania i kształtowania krajobrazu: realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej, projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych, pielęgnacji i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu, prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

Praca: Absolwenci szkoły mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin

Zajęcia indywidualne: 20 godzin jazdy
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
15
PDG – Podstawy działalności gospodarczej15
JOZ - Język obcy zawodowy15
KPS – Kompetencje personalne i społeczne15
OMZ - Organizacja małych zespołów
15
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo - leśnego
Przepisy ruchu drogowego kategorii T30
Podstawy architektury krajobrazu18
Rośliny ozdobne18
Obiekty małej architektury krajobrazu18
Projekty obiektów architektury krajobrazu18
Prace w obiektach architektury krajobrazu18
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzanie obiektów architektury krajobrazu172
Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu173
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu169
Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu169
RAZEM: 878
Ta strona wykorzystuje cookies, aby zaoferować najlepsze doświadczenia w Internecie. Poprzez kontynuowanie używania naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie.