Skontaktuj się z nami:
+ 0 801 400 300

Sprzedawca

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Sprzedawca 522301

Kwalifikacje: A.18. Prowadzenie sprzedaży

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową

• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o A.21. oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik księgarstwa a po uzupełnieniu Kwalifikacji jeszcze o A.22, może uzyskać tytuł Technik handlowiec.

Czas trwania nauki: 1,5 rok, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych AP Edukacja.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Kurs przygotowujący do zawodu sprzedawcy to propozycja dla wszystkich chcących podnieść swoje kwalifikacje, przysposabia do wkroczenia na rynek pracy z przygotowaniem handlowca. Sprzedawca to pożądany dziś zawód, to człowiek, który sprytnie i szybko organizuje zaopatrzenie, przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzenie ich pod kątem ilościowym i jakościowym oraz uiszcza należności za dostarczone produkty. Sprzedawca również przygotowuje produkty do sprzedaży oraz inkasuje należności za sprzedane artykuły. Kolejnym zadaniem sprzedawcy jest troszczenie się o miejsce sprzedaży – dbanie o czystość i estetykę miejsca oraz przeprowadzanie reklamacji towarów. Sprzedawca steruje całym procesem przyjmowania i rejestrowania zamówień na towary w hurtowniach, uczestniczy w przygotowaniu oferty sprzedaży. Nasz kurs obejmuje zagadnienia z zakresu towaroznawstwa, prawa konsumenta i podstaw komunikacji społecznej – dzięki licznym ćwiczeniom i pogłębieniu podstawowej wiedzy, sprzedawcy po organizowanym przez nas kursie radzą sobie znacznie lepiej na rynku handlowców niż osoby, które opierają swoją wiedzę na intuicji.

 

Praca: W świecie handlu jest niezwykle duże zapotrzebowanie na rynku na dobrych, skutecznych sprzedawców. Sprzedawca może być zatrudniony w różnych firmach handlowych na stanowiskach sprzedawcy lub magazyniera. Miejscem pracy sprzedawcy będzie zatem punkt sprzedaży detalicznej (bez względu na jego standard i stosowaną formę sprzedaży) a także wszystkie te miejsca, w których dokonuje się sprzedaży akwizycyjnej, a w szczególności: hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej, mieszkania, instytucje. Może również pełnić funkcję kierownika punktu sprzedaży oraz samodzielnie prowadzić własny sklep lub hurtownię.

 

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy zawodowy30
KPS – Podstawy komunikacji społecznej20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno - usługowego
Towaroznawstwo25
Prawo konsumenta8
Promocja7
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży
Organizowanie sprzedaży
227
Sprzedaż towarów228
RAZEM: 585
Ta strona wykorzystuje cookies, aby zaoferować najlepsze doświadczenia w Internecie. Poprzez kontynuowanie używania naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie.