Skontaktuj się z nami:
+ 0 801 400 300

Ślusarz

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Ślusarz 722307

Kwalifikacje: M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową

• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o M.44. oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik mechanik.

Czas trwania nauki: 1,5 rok, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych AP Edukacja.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

 

Opis Kursu:

Ślusarz – kurs zawodowy, jaki oferujemy, pozwoli Wam na zdobycie jednego z podstawowych zawodów w przemyśle maszynowym i metalowym. Zadania ślusarza polegają na ręcznej lub ręczno-maszynowej obróbce metalu. Ślusarzowi kurs zawodowy, jaki ukończył, pozwala solidnie i pewnie wyrabiać dodatkowe klucze, zamki, okucia do drzwi, okien, jak i detale maszyn. Dla wykształconego ślusarza obróbka czy skrawanie nie kryje żadnych tajemnic. Zawodowy ślusarz wykonuje szereg operacji ślusarskich, do których należą na przykład: cięcie blach, prętów, rur, trasowanie, piłowanie, prostowania, wiercenie, gwintowanie, spawanie, lutowanie i klejenie.  Ślusarz – kurs zawodowy, jaki należy ukończyć, by otrzymać tytuł zawodowy, to nauka wielu czynności z dziedziny plastycznej i cieplnej (hartowanie, kucie itd.) . Sprawny ślusarz demontuje mechanizmy, naprawia i dokonuje ich ponownego montażu.

Praca: Ślusarze znajdują zatrudnienie w różnego rodzaju zakładach usługowych, w których naprawiane są sprzęty domowe, przemysłu metalowego, obsługi naprawczej, technicznej, jak i w przedsiębiorstwach, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej. Ślusarz, posiadający tytuł zawodowy, czyli taki, który ukończył kurs, może otworzyć własny warsztat ślusarski.

 

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy dla mechaników30
KPS – Podstawy komunikacji społecznej20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczego - hutniczego
Podstawy konstrukcji maszyn105
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej106
Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej106
Wykonywanie połączeń materiałów
106
Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej105
RAZEM:618

 

Ta strona wykorzystuje cookies, aby zaoferować najlepsze doświadczenia w Internecie. Poprzez kontynuowanie używania naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie.