Skontaktuj się z nami:
+ 0 801 400 300

Optyk – mechanik

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Optyk – mechanik 731104

Kwalifikacje: M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową

• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o M.30. oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik optyk.

Czas trwania nauki: 1,5 rok, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych AP Edukacja.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Optyk-mechanik wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze sprzętu optycznego, m.in. aparatów fotograficznych, kamer, aparatów projekcyjnych, mikroskopów, niwelatorów, lornetek, peryskopów, rzutników, a także zespołów, takich jak przekładnie, mechanizmy napędowe i pomocnicze. Reguluje i sprawdza działanie zmontowanego sprzętu optycznego, posługując się narzędziami i maszynami ślusarsko-montażowymi ora przyrządami kontrolno-pomiarowymi. Wykonuje podstawowe operacje ślusarskie, jak: piłowanie, wiercenie, frasowanie, cięcie, prostowanie, wyginanie itp. Przeprowadza konserwacje i regulacje układów optycznych. Wykonuje demontaż i montaż sprzętu laboratoryjnego, geodezyjnego i obserwacyjnego, ciemniowego, mikroskopów, mechanizmów przekładni i napędowych oraz układów oświetlających.

Praca: pracownie optyczne, salony optyczne, gabinety opto-metryczno-kontaktologiczne, serwisy napraw sprzętu optycznego, zakłady produkujące sprzęt optyczny.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
20
JOZ - Język obcy dla optyków30
KPS – Podstawy komunikacji społecznej20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczego - hutniczego
Podstawy technologii maszyn59
Optyka z elementami elektrotechniki i elektroniki144
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
Przygotowywanie materiałów i elementów optycznych do montażu
98
Wykonywanie elementów układów, przyrządów optycznych i optoelektronicznych
97
Montowanie i demontowanie elementów układów i przyrządów optycznych
98
Naprawianie i justowanie elementów układów i przyrządów optycznych
97
RAZEM: 683
Ta strona wykorzystuje cookies, aby zaoferować najlepsze doświadczenia w Internecie. Poprzez kontynuowanie używania naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie.