Skontaktuj się z nami:
+ 0 801 400 300

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
Kwalifikacje: T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej
Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o T.16. oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik technologii żywności, a po uzupełnieniu Kwalifikacji jeszcze o T.17. może uzyskać tytuł Technik przetwórstwa mleczarskiego.

Czas trwania nauki: 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych AP Edukacja.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Zawód operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego jest zawodem szerokoprofilowym, ze względu na podział pracy w przemyśle spożywczym na specyficzne branże przetwórstwa i wytwarzania. Może obejmować obsługę wybranej grupy maszyn i urządzeń, w szczególności: do przetwórstwa i konserwacji mięsa i przetworów mięsnych, do przetwórstwa owoców i warzyw, do wytwarzania artykułów mleczarskich, do wytwarzania produktów przemiału zbóż oraz do produkcji wyrobów piekarniczych i cukierniczych.

Praca: przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, na stanowiskach pracy związanych z obsługą maszyn i urządzeń w kolejnych etapach procesu technologicznego. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
20
JOZ - Język obcy w przemyśle spożywczym
30
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno - gastronomicznego
Podstawy technologii żywności
52
Technika w przetwórstwie spożywczym
86
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
Przygotowanie surowców, dodatków do żywności materiałów pomocniczych
141
Prowadzenie procesów produkcji wyrobów spożywczych
141
Magazynowanie wyrobów gotowych i przygotowanie ich do wysyłki
141
RAZEM:
651

 

Ta strona wykorzystuje cookies, aby zaoferować najlepsze doświadczenia w Internecie. Poprzez kontynuowanie używania naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie.